Skip to content

PRP är början på nytt liv

PRP kommer att kunna förändra läkemedelskonsten (se www.nordichair.se) och kosmetik branschen för alltid. I dag fungerara det bra och i morgon kommer det att fungera ännu bättre. Varför alla är övertygade om detta faktum kvarstår att se men det är en allmän uppfattning att så är fallet. Det finns flera medicinska kliniker i USA som arbetar för fullt med att ta fram moderna protokoll för denna typ av behandlingar – protokoll som vida överväger de eventuella risker som finns med PRP-behandlingar i dag. De flesta av dessa risker är i form av felbehandlingar eller dålig teknik och har alltså egentligen ingenting med själva den grundläggande tanken att PRP är framtidens generativa medicin.